Co je sluneční bouře a její vliv na Zemi

Jeden z prostorových jevů, o kterých se v poslední době nejvíce mluví, a že vše, co naznačuje, naznačuje, že v budoucnu budou mít větší dopad na lidský život, jsou sluneční bouře. Když mluvíme o slunečních bouřích, všichni si představujeme, že odkazují na prostorové jevy ze Slunce a které ovlivňují naši planetu. Víte však, co je sluneční bouře a jaký je její dopad na Zemi ? Pokud se chcete ponořit trochu hlouběji do tohoto tématu, přečtěte si tento článek, ve kterém vám o tomto jevu všem řekneme, a také o tom, zda je to něco nebezpečného nebo ne.

Co je to sluneční bouře?

Sluneční bouře, také nazývané geomagnetické bouře, jsou přírodní jevy, které mají svůj původ v činnosti slunečního povrchu a které jsou charakterizovány ovlivněním elektromagnetického pole Země (nebo jakékoli planety, kterou ovlivňují, i když my, kteří můžeme se obávat, že je to na naší vlastní planetě).

Sluneční bouře se objevují, když činnost slunečního povrchu emituje do vesmíru velké množství záření a sluneční koronální hmoty (hmota slunce ve formě plazmy). Tomu se říká sluneční vítr a ve skutečnosti to nemá nic společného se vzduchem, ale je to o vyzařování a hmotě povrchu Slunce, které, když je vypuštěno z hvězdy, je hozeno do vesmíru venku

Tento sluneční vítr většinou nenajde žádný objekt ve své cestě. Když se však protíná s oběžnými dráhami planet, jako je Země, utlačuje elektromagnetické pole planety, což způsobuje jeho modifikace. Když k tomu dojde a elektromagnetické pole Země je ovlivněno slunečním větrem, jedná se o sluneční bouři nebo geomagnetickou bouři.

Jaký účinek má sluneční bouře na Zemi

Ve skutečnosti jsou účinky sluneční bouře na Zemi méně nebezpečné, než by se na první pohled mohlo zdát. Mějte na paměti, že to, co se změní, je elektromagnetické pole planety. Sluneční vítr však nepronikne tímto polem a mnohem méně změní povrch planety, kde se nachází život.

To však neznamená, že to nemá žádné konkrétní účinky. Ve skutečnosti velmi silná sluneční bouře zahrnuje polární záře, která se namísto zaměření na zeměpisné šířky poblíž pólů objevují dokonce i v zeměpisných šířkách blíže k tropům, což je účinek způsobený změnou elektromagnetického pole, které chrání Země a to dělá tyto jevy normálně viditelné pouze přirozeně v polárních oblastech.

Avšak za severními světly mají sluneční bouře důležitý vliv na lidskou činnost, a to právě proto, že ovlivňují elektromagnetické pole, na kterém závisí velká část technologie, kterou dnes používáme, . Silná sluneční bouře může ve skutečnosti způsobovat problémy v rádiovém přenosu, používání radarů i selhání navigačních systémů. Ve skutečnosti je jedním z největších problémů to, že sluneční bouře ovlivňují umělé satelity Země, což je zařízení, které v současné době používáme v oborech, jako jsou telekomunikace nebo GPS (Global Positioning System). Třebaže přímo neovlivňují život na Zemi, mohou výrazně ovlivnit každodenní činnost lidí.

Jak nebezpečné mohou být sluneční bouře?

Tam je nějaký spor o tom, zda sluneční bouře by mohla být opravdu nebezpečná pro život na Zemi v případě, že dopady na oběžné dráze naší planety a konečně, prochází elektromagnetickým polem, dosáhnout povrchu povrchu planeta

Ve skutečnosti, alespoň dosud, nikdy nebyly sluneční bouře, které by mohly ovlivnit život na Zemi. Ve skutečnosti, aby to bylo možné, by bylo nutné, aby to nebyla samotná sluneční bouře, ale vypuštění koronární hmoty ze solárního povrchu tak silné, že by jako takové mohla ovlivnit Zemi podobným způsobem jako jako by asteroid. Vzdálenost, na kterou se naše planeta nachází, však činí takovou možnost, i když ne nemožnou, velmi nepravděpodobnou.

Pokud si chcete přečíst více článků podobných Co je sluneční bouře a její vliv na Zemi, doporučujeme zadat naši kategorii Kuriozity Země a vesmíru.

Doporučená

Jaký je význam environmentální výchovy
2019
18 nejstarších psích plemen na světě podle vědeckých studií
2019
Přírodní a udržitelné ošetření vlasů
2019