Proč existují roční období

Jedním z nejzajímavějších a nejpozoruhodnějších jevů, které má příroda na naší planetě, je způsob, jakým dochází k různým cyklům, které jsou její součástí. Ze všech těchto cyklů jsou jednou z nejdůležitějších období, a to jak kvůli svému nápadnému způsobu bytí, tak kvůli důsledkům, které má pro životní formy naší planety. Pokud chcete vědět, proč roční období existují a jak důležitá jsou pro život na Zemi, přečtěte si a my vám to řekneme.

Proč jsou různá roční období

Roční období jsou čtyři: jaro, léto, podzim a zima. Každá z nich má své vlastní vlastnosti. Ačkoli v našem vnímání jsou to čtyři dobře určená období, z fyzického hlediska jsou roční období přirozeným důsledkem pohybu osy planety vzhledem k její oběžné dráze.

Přestože nejznámějšími pohyby planety Země jsou translace (kolem Slunce) a rotace (kolem sebe), existují i ​​další pohyby, které provádí, a ze všech je zodpovědný za existenci ročních období. Tímto pohybem je osa Země vzhledem k oběžné dráze kolem Slunce. Ačkoli to nevnímáme, osa Země je pouze dokonale kolmá ke Slunci během jarních a podzimních rovnodenností (kdy den a noc jsou stejně dlouhé). Zbytek roku je osa nakloněna a dosahuje maximálních dnů letního a zimního slunovratu (nejdelší nebo nejkratší den a noc roku). Je to proto, že osa je v neustálém pohybu, ve kterém se po dosažení svého konce (jeden ze slunovratů) vrací do své polohy kolmé k oběžné dráze (rovnodennosti). Poté bude opakovat stejný sklon, ale na druhé polokouli.

Ačkoli a priori se to může zdát nevýznamné, pohyb Země je zodpovědný za to, že denní hodiny během celého roku nejsou stejné, přestože jsou ve stejném geografickém bodě. Důsledkem těchto světelných cyklů je to, že s odpovídajícími nocí jsou delší a kratší dny . V důsledku toho se také mění teploty, a tak to, co vnímáme jako stanice, se děje z lidského a biologického hlediska.

Jak důležité jsou roční období pro život na Zemi

Tento přirozený pohyb Země, který způsobuje změny v hodinách světla a v teplotě, která dosahuje stejné geografické oblasti, má zásadní význam pro život na Zemi . Mějte na paměti, že tyto sezónní cykly existovaly na naší planetě prakticky od narození a v důsledku toho se život vyvinul z této předchozí situace, která vedla k tomu, že se přizpůsobil své existenci.

Některé příklady důležitosti ročních období jsou kvetoucí cyklus, který začíná na jaře ve většině rostlin, což odpovídá době, kdy začíná teplo, a spolu s tím i přítomnost opylujícího hmyzu, jako je včely Dalším příkladem jsou listnaté stromy, které ztratí své listy, když není mnoho světla, a tak využívají biologické zdroje efektivněji. Jako příklad lze uvést migraci některých zvířat, zejména v případě ptáků a hmyzu, kteří cestují geograficky v závislosti na povětrnostních podmínkách, obvykle hledají příjemnější teploty a přizpůsobují své reprodukční cykly těmto podmínkám.

Jak dětem vysvětlit roční období

Jednoduchým způsobem, jak vysvětlit, jak roční období pracují pro děti, je použít glóbus a světlo flexo nebo lucerny. Pomocí těchto dvou nástrojů a při zohlednění různých bodů na povrchu zeměkoule můžete změnit sklon kulové mapy tak, aby to bylo samotné dítě, které zkontroluje, jak změnou osy má stejné místo víceméně, když otáčíme balón

Je to velmi jednoduchý experiment, ale zároveň velmi ilustrativní, a určitě to hodně pomáhá, když ti malí pochopí, jaké roční období jsou z globálního a velkého měřítka.

Pokud si chcete přečíst více článků podobných tomu, proč roční období existuje, doporučujeme zadat naši kategorii přírodních kuriozit.

Doporučená

Jak starý je slon?
2019
Obohacování životního prostředí pro kočky - Vše, co potřebujete vědět
2019
Nejčastější nemoci u psů a jejich příznaky
2019