Proč vodík neprospívá jako palivo pro vozidla?

Určitě se diví, proč nezavádějí více vozidel na vodíkový pohon, protože jsou dostatečně vyvinutou technologií pro hromadné použití a která neznečišťují životní prostředí. Čas ubíhá a nepřevládají, a pak některé začínají podezřívat ropné společnosti a také automobilové společnosti, které je obviňují z toho, že zastavily vývoj čistších a ekologičtějších spalovacích metod.

Aniž bychom popírali, že tlaky tohoto typu společností existují, protože nakonec by jim došlo podnikání, problém je komplikovanější, než se zdá na první pohled. Ve prospěch vodíku existují určité podmínky: technologie je zcela životaschopná, robustní a představuje nesporné environmentální výhody. V, vysvětlíme, proč vodík není úspěšný jako palivo vozidla.

Způsoby výroby vodíku

Jedinými znečišťujícími látkami emitovanými automobily, které jezdí na vodík, jsou oxidy dusíku, a to pouze při velmi vysoké teplotě. Emise oxidu uhelnatého (CO) a oxidu uhličitého (CO2) jsou téměř nulové. Proto by to nepřispělo ke změně klimatu. Proč tedy není jeho použití zobecněno?

Existuje několik překážek, ale dvě z nich jsou těžko zachraňovatelné: vodík nelze vyrábět levnou a čistou metodou a na druhé straně neexistuje žádná obecná distribuční síť, například pro vodní elektrárny.

Aby se vodík mohl používat ve velkém, musí být vytvořen systém výroby, přepravy a skladování paliva. Vodík, který auta potřebují, v přírodě neexistuje. To znamená, že ji musíte vytvořit. Na druhé straně musí být fosilní paliva pouze odstraněna z nitra země, zpracována a přenesena tam, kde chtějí použít. (Samozřejmě, s velmi vysokými environmentálními náklady, jak při těžbě, tak při distribuci a použití.)

V současné době existuje několik metod, které umožňují snadno a levně vyrábět vodík. Pokud by se benzín nahradil vodíkem, bylo by dosaženo obrovského snížení emisí skleníkových plynů.

Některé techniky získávání vodíku používají uhlí nebo zemní plyn a nevyhnutelně vytvářejí oxid uhličitý (CO2), ale provádí se centralizovaným způsobem, který umožňuje separovat a řídit znečišťující plyn. V případě využití biomasy jako suroviny je proces mnohem čistší.

Další metodou je elektrolýza, která spočívá v rozkladu vody pomocí elektrického proudu. Kdykoli je tento elektrický proud generován obnovitelným způsobem, bude vodík produkován s velmi nízkými emisemi skleníkových plynů. V tomto smyslu termochemický rozklad vody využívající vysoké teploty jaderných reaktorů nebo solárních koncentrátorů produkuje vodík jedním z nejčistších výrobních procesů, které existují.

Existují také procesy, které jsou založeny na změně metabolismu bakterií nebo řas díky slunečnímu záření. Jsou to čisté procesy, ale musí být vylepšeny, aby se zvýšila účinnost.

Distribuce

Další hlavní překážkou, kterou musí vodíkové odvětví překonat pro použití ve vozidlech, je jeho doprava a distribuce. V současné době jsou náklady na distribuci mnohem vyšší než náklady na benzín nebo naftu. V zásadě je výhodné, pokud se vodík vyrábí poblíž nebo na stejném místě, kde bude použit.

Možným řešením distribuce by bylo vytvoření globální infrastruktury prostřednictvím obecné potrubní sítě, ale to je obrovská počáteční investice. A pokud již existuje, sítě, které umožňují ropu, potrubí? Ve skutečnosti se již zkouší používat infrastrukturu distribuce zemního plynu: vodík se vstřikuje do plynovodů a odděluje se v místě určení. Plynovod umožňuje přepravu až 20% objemových vodíku s minimálními změnami v síti.

Další výhodou vodíku je, že může být smíchán se zemním plynem. Tímto způsobem může být nedostatek této distribuční infrastruktury kompenzován smícháním obou sloučenin. Pokud jde o dopravu a skladování, největším problémem je bezpečnost.

Stručně řečeno, existují některé problémy, které je třeba vyřešit, ale postupně se věda posouvá kupředu, takže vodík se může stát náhradou za ropné produkty v dopravě.

Pokud si chcete přečíst více článků podobných článku Proč není vodík úspěšný jako palivo pro vozidla?, doporučujeme zadat naši kategorii Ostatní ekologie.

Doporučená

Jak starý je slon?
2019
Obohacování životního prostředí pro kočky - Vše, co potřebujete vědět
2019
Nejčastější nemoci u psů a jejich příznaky
2019