Výhody kompostování

Organizace Friends of the Earth předložila společnostem průvodce vývojem kompostování organického odpadu . Každý den se plýtvá spoustou přírodních zdrojů ve formě odpadu. Velké procento z nich je organických. Výroba kompostu má ekonomické a environmentální výhody, které by společnosti (a také domácnosti) měly využívat.

Odhaduje se, že organický odpad představuje 30 až 50% celkového městského pevného odpadu. Proto je jejich správná správa velmi důležitá. Velká část končí na skládkách a spalovnách, to znamená, že jsou zbytečné. Organický odpad lze použít k obnovení úrodnosti půdy.

Kompostování je aerobní proces (v přítomnosti kyslíku), bez zápachu nebo hniloby, skrze který se organická hmota přeměňuje mikroorganismy a půdní rozklady. Výsledkem je kompost, kvalitní organické hnojivo, které poskytuje půdu, na které jsou prakticky stejné příznivé účinky jako humus aplikovány na přírodní půdu.

Environmentální výhody kompostování

Jaké výhody má kompostování pro společnost ? Zaprvé, má následující environmentální přínosy:

  • Cyklus organické hmoty je uzavřen.
  • Přírodní zdroje se regenerují a recyklují.
  • Množství pevného městského odpadu, který jde na skládky nebo spalování, je sníženo, takže se předejde problémům, jako je kontaminace půdy a emise z rozkladu skládky nebo spalování ve spalovnách.
  • Kompost, který je výsledkem procesu, zvýhodňuje produktivitu půdy, aniž by ji kontaminoval chemikáliemi, které jsou škodlivé pro ekosystémy a které se nakonec začlení do našeho potravinového řetězce.
  • Je to přírodní hnojivo, korektor půdní struktury, ochrana proti erozi a substrát pro plodiny.
  • Může být také použit v krajinářských a rekreačních oblastech k ochraně a zlepšení vašich potřeb při hnojení.
  • Nezralý nebo rozdrcený kompost zbytků prořezávání může být také použit jako výplň na obecních náměstích, v krajanech atd., Čímž se městu poskytují prostory blíže k přírodě.

Ekonomické výhody kompostování

Má však také sociální a ekonomické výhody :

  • Je to forma environmentální výchovy.
  • Podporuje účast občanů a hodnoty, jako je odpovědnost, týmová práce nebo úcta k ostatním lidem.
  • Pro obce to znamená úsporu nákladů na sběr a nakládání s organickým odpadem.

Pokud si chcete přečíst více článků podobných jako Výhody kompostování, doporučujeme, abyste zadali naši kategorii Recyklace a nakládání s odpady.

Doporučená

4 vynálezy, díky nimž je sklo dokonce zelenější
2019
Seznam psích křížů
2019
Jak mě přesvědčit o koni?
2019